Back to Top

logo

Przedszkole im. św. Jana Pawła II
prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie

logo

elzbieta

ZGROMADZENIE
SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY

elzbieta

FILM PROMUJĄCY
PRZEDSZKOLE

elzbieta

25-LECIE
PRZEDSZKOLA

elzbieta

RODZINA SZKÓŁ
NOSZĄCYCH IMIĘ
JANA PAWŁA II

 
 

cien2

Misja przedszkola

cien

 

Jan Paweł II

Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa.
A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność,
ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.”
św. Jan Paweł II

 

 

Jesteśmy przedszkolem katolickim.
Pragniemy towarzyszyć wychowankom w drodze życia
i wspomagać ich w pełnym, harmonijnym rozwoju,
w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej.
Staramy się przybliżać dzieciom wartości płynące z nauki Kościoła,
czerpiąc wzór z naszego patrona św. Jana Pawła II.
Patronat Ojca Świętego daje radość i równocześnie stawia wymagania
przed całą społecznością przedszkolną,
by kierować się na co dzień wartościami płynącymi z życia i nauczania Świętego.

cien2

Galeria zdjęć

cien