Oferta 

+48 604 487 393

Centrum Pomocy Osobom Starszym "Elżbietanki" jest domem stacjonarnym zapewniającym całodobową opiekę.
1. Osobom w podeszłym wieku.
2. Przewlekle chorym.
3. Osobom niepełnosprawnym.

Oferujemy pobyty stałe i czasowe.
1. Celem Domu jest zapewnienie Mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości.
2. Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem określonym przepisami prawa:

1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

• miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości;

2) opiekuńcze, polegające na:

• udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

3) wspomagające, polegające na:

• umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

 

Świadczone przez nas usługi uwzględniają stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby naszych Mieszkańców przy szczególnym uwzględnieniu praw do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Każdego dnia oprócz zapewnienia pomocy w czynnościach życia codziennego staramy się rozpoznawać indywidualne potrzeby naszych Mieszkańców i zapewnić rozwój osobisty na miarę możliwości poszczególnych osób.

Zapewniamy:

• całodobową opiekę medyczną
• wykwalifikowaną kadrę opiekunów osób starszych
• opiekę lekarską
• rehabilitację
• opiekę duszpasterską
• zajęcia rekreacyjne, kulturalne
• terapię zajęciową
• wyżywienie składające się z 5 posiłków dziennie