Przedszkole im. św. Jana Pawła II

prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie

cien218 maja 2017
III Wielkopolski Konkurs Plastyczny
dla Przedszkolaków pod hasłem
„Św. Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”

cien

   Godność osoby ludzkiej, szacunek do życia i rodziny, miłość do każdego dziecka to wartości jakże cenione przez św. Jan Pawła II i przekazane w jego nauczaniu, które pozostało i żyje w sercach Polaków. Potwierdzeniem tego są prace uczestników III Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego dla Przedszkolaków pod hasłem „Św. Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”. Dnia 18 maja 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie odbyła się uroczystość podsumowująca konkurs, którego organizatorem było nasze przedszkole. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Leszna p. Łukasz Borowiak, Przełożona Prowincji Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety – s. M. Kamila Paszkowiak, Dziekan Dekanatu Leszczyńskiego – ks. prałat Jan Majchrzak oraz Proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie – ks. kanonik Władysław Marzęcki. W spotkaniu wzięły udział nagrodzone dzieci z przedszkoli w Wielkopolsce wraz z opiekunami. Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście: Zastępca Prezydenta Miasta Leszna – p. Piotr Jóźwiak, Ekonomka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Prowincji Poznańskiej - s. Irmina Zielińska, ks. Proboszcz Władysław Marzęcki, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Lesznie - p. Tadeusz Waczyński, Naczelnik Wydziału Edukacji - p. Lucjan Rosiak, , Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – p. Maciej Mizgalski, Kierownik Domu Seniora-  p. Edyta Nowaczyk, członkowie Jury: p. Hanna Kubierkiewicz i p. Oksana Zendran-Rutkowska oraz przedstawiciele Rady Rodziców: p. Sylwia Skóra i p. Mariusz Skopiński.

     Jury w składzie: p. Hanna Kuberkiewicz plastyk - przewodnicząca, p. Oksana Zendran-Rutkowska – terapeuta zajęciowy, p. Rozaneta Janczewski – menedżer do spraw jakości pracy przedszkola, siostra Anna Jakubowska nauczyciel wychowania przedszkolnego przyznało nagrody:

w kategorii 5-latków:
I miejsce: Michalina Krucka z Przedszkola Nr 15 „Mali Przyrodnicy” w Koninie,
II miejsce: Eliza Stryjak z Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Kępnie,
III miejsce: Antoni Rataj z Przedszkola im. św. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie.

w kategorii 6-latków:
I miejsce: Szymon Skoczylas z Przedszkola Gminnego w Przedczu,
II miejsce: Szymon Gąsior z Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Lesznie,
III miejsce: Maja Maćczak z Przedszkola im. Jana Brzechwy w Kłodawie, Marta Berdychowska z Przedszkola Niepublicznego im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu.

Wyróżnienia: Nadia Brembor z Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Międzychodzie, Oliwia Hejman z Gminnego Przedszkola „Bajka” w Wilczynie, Hanna Skorupka z Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie, Kalina Tomaszewska z Przedszkola Miejskiego Nr 20 „Baśniowa Kraina” w Lesznie.

Uroczystość uświetnił program artystyczny dzieci z naszego przedszkola.

cien