Back to Top
 
 

 

Ramowy rozkład dnia
Dzieci 3-, 4-letnie

Przedszkole Sióstr Elżbie

Czas trwania czynności
6:30-8:00
8:00-8:15
8:15-8:30
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-9:45
9:45-10:45
10:45-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-14:00
14:00-14:15
14:15-15:30
15:30-16:30
Czynności dzieci i nauczyciela
Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, z niewielkim udziałem nauczyciela, odpowiadające zainteresowaniom dzieci, m. in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w „Kąciku książki”, udział w grach dydaktycznych; indywidualna praca z dziećmi
Ćwiczenia poranne
Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowujące do śniadania
Śniadanie, czynności samoobsługowe, higieniczne
Zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego
Czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na powietrze
Pobyt na świeżym powietrzu, realizacja np. różnych form aktywności ruchowej, obserwacji przyrodniczych
Czynności samoobsługowe, higieniczne
II śniadanie, czynności samoobsługowe, higieniczne
Odpoczynek dzieci, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela
Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do obiadu
Obiad, czynności samoobsługowe
Bajkoterapia / czytanie wierszy lub opowiadań
Czas przeznaczony np. na: zabawy relaksacyjne, udział dzieci w zajęciach dodatkowych, kontynuację zabaw dowolnych z niewielkim udziałem nauczyciela, pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pobyt w ogrodzie przedszkolnym połączony z różnymi formami ruchu, prowadzeniem obserwacji przyrodniczych, organizację spacerów, udział w przedszkolnych akcjach, przedsięwzięciach.
Rozchodzenie się dzieci, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe