Przedszkole im. św. Jana Pawła II

prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie

cien2

Ramowy rozkład dnia
Dzieci 5-, 6-letnie

cien

Czas trwania czynności
6:30-8:00
8:00-8:15
8:15-8:30
8:30-9:00
9:00-10:00
10:00-10:45
10:45-11:00
11:00-11:30
11:30-11:45
11:45-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-14:00
14:00-14:15
14:15-15:30
15:30-16:30
Czynności dzieci i nauczyciela
Schodzenie się dzieci w grupach łączonych, integrowanie przedszkolaków z różnych grup poprzez zabawy dowolne, z niewielkim udziałem nauczyciela, odpowiadające zainteresowaniom dzieci, m. in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w „Kąciku książki”, udział w grach dydaktycznych; indywidualna praca z dziećmi
Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, dowolnie wybranymi zabawkami, udział w grach dydaktycznych; zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela; indywidualna praca z dziećmi
Ćwiczenia poranne; czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowujące do śniadania
Śniadanie, czynności samoobsługowe, higieniczne
Zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego
Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela
Czynności samoobsługowe, higieniczne
II śniadanie, czynności samoobsługowe, higieniczne
Czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na powietrze
Pobyt na świeżym powietrzu, realizacja np. różnych form aktywności ruchowej, obserwacji przyrodniczych
Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do obiadu
Obiad, czynności samoobsługowe
Bajkoterapia / czytanie wierszy lub opowiadań
Czas przeznaczony np. na: zabawy relaksacyjne, udział dzieci w zajęciach dodatkowych, kontynuację zabaw dowolnych z niewielkim udziałem nauczyciela, pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pobyt w ogrodzie przedszkolnym połączony z różnymi formami ruchu, prowadzeniem obserwacji przyrodniczych, organizację spacerów, udział w przedszkolnych akcjach, przedsięwzięciach
Rozchodzenie się dzieci, integrowanie przedszkolaków z różnych grup poprzez zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe