Przedszkole im. św. Jana Pawła II

prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie

 

PJP2.4310.1.2020

 

KOMUNIKAT NR 2
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021
do Przedszkola im. św. Jana Pawła II
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie

Rekrutacja dotyczy tylko dzieci 3-letnich.

 

W przedszkolu w godz. od 8:00 do 15:00 można pobrać wniosek o przyjęcie dziecka oraz inną dokumentację związaną z rekrutacją.
Wymienioną dokumentację można pobrać także ze strony internetowej przedszkola: pjp2.pl

 

Terminarz postępowania:

Termin
od 9.03.2020
9.03.2020-27.03.2020 do godz. 15:00
30.03.2020-3.04.2020
27.04.2020
 do 30.04.2020 do godz. 15:00
6.05.2020
Rodzaj czynności
Wydawanie wniosków o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.