Back to Top
 
 

 

Kącik logopedy Przedszkole Sióstr Elżbie

 

„Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, jak ssanie czy połykanie.
Mówienie jest sprawnością, której się trzeba uczyć i którą trzeba ćwiczyć.”

W naszym przedszkolu opiekę logopedyczną sprawuje

mgr Mariola Rochmankowska

Logopeda jest dostępny w przedszkolu
poniedziałki i wtorki w godzinach 11.30 - 15.30.
Można konsultować się także przez e-dziennik.

 • We wrześniu w przedszkolu przeprowadzane są przesiewowe badania mowy dzieci 5 i 6-letnich.
 • W wyniku tych badań wyłaniane są dzieci, które objęte będą indywidualną opieką logopedyczną.
 • Zajęcia odbywają się w grupach 2-osobowych, raz w tygodniu, po 30 minut, w salce na II piętrze. Dzieci zostają zakwalifikowane do zespołów w zależności od wady wymowy i aktualnych potrzeb.
 • Każde uczestniczące w terapii dziecko zobowiązane jest do posiadania zeszytu ćwiczeń. Odbyte zajęcia są dokumentowane wpisem do zeszytu. Wpis ten zawiera datę, treść realizowanych działań, ewentualne uwagi. Po zajęciach zeszyty zostają złożone w szafkach dzieci, aby rodzice mogli zapoznać się z przerabianym materiałem i utrwalić ćwiczenia z dziećmi w domu. Przed kolejnymi ćwiczeniami prosi się rodziców, aby zostawili zeszyty dzieci u wychowawców grup.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • przygotowanie do nauki czytania.

Drogi Rodzicu!

Wszystkie działania terapeutyczne podjęte w przedszkolu powinny być konsekwentnie i systematycznie kontynuowane w czasie pobytu dziecka w domu. Jest to warunkiem skuteczności terapii logopedycznej. To właśnie mowa, jako jeden z wiodących czynników wpływa na całościowy rozwój dziecka, jego dojrzałość szkolną, dalszy poziom wiedzy i umiejętności oraz funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.