Back to Top
 
 

 

nfm

Chór "Słoneczko", którego dyrygentem jest p. Hanna Markowska działa w ramach projektu Akademii Chóralnej "Śpiewająca Polska". Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych wspiera ponad 200 chórów dziecięcych i młodzieżowych z całego kraju. Narodowe Formum Muzyki, które sprawuje opiekę merytoryczną nad chórami i dyrektorami, organizuje dla nich warsztaty, konkursy i koncerty oraz zamawia kompozycje przeznaczone dla młodych wykonawców. Program jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.