Dyplom Gora Grosza2

Podsumowanie akcji Góra Grosza 

W tym roku nasze przedszkole przystąpiło do akcji Góra Grosza, której celem jest zebranie pieniędzy na Towarzystwo Nasz Dom. Pieniądze są przeznaczone na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną opiekę dla potrzebujących dzieci i rodzin na terenie całej Polski.

Dzięki akcji dzieci z naszego przedszkola dowiedziały się, że nawet najmniejsza suma pieniędzy może nieść pomoc drugiej osobie. W sumie zebraliśmy 349, 63 zł. Największą sumę pieniędzy w przedszkolu zebrała grupa Słoneczek bo aż 93,03 zł. Wszystkim którzy włączyli się w akcję serdecznie dziękujemy. 

Podobne wpisy