20231220 100125

Zabawy na języku angielskim

Na języku angielskim w grudniu, przedszkolaki poznały nazwy zabawek: skipping rope, doll’s house, car, train, ball, doll, computer, robot, teddy bear, books, puzzle, building blocks.

Podczas zabaw odgadywały co znajduje się na ilustracji i dopasowywały obrazek do zabawki. Następnie utrwalały poznane słownictwo w trakcie piosenki pt. “What do you want for Christmas?” Podejmowały również próby odpowiadania na pytanie: Do you want a….?, używając form: Yes, I do/No, I don’t

Podobne wpisy