Przedszkole im. św. Jana Pawła II

prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa.
A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność,
ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.

św. Jan Paweł II

Rekrutacja Do Przedszkola

Jesteśmy przedszkolem katolickim


Pragniemy towarzyszyć wychowankom w drodze życia i wspomagać ich w pełnym, harmonijnym rozwoju, w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej.

Patronat Ojca Świętego daje radość i równocześnie stawia wymagania
przed całą społecznością przedszkolną, by kierować się na co dzień wartościami płynącymi z życia i nauczania Świętego.

Aktualności

20240126 104550

Język angielski – poznajemy emocje

Na języku angielskim przedszkolaki poznały nazwy emocji. Z pomocą przyszły im kolorowe potworki. Dzieci przypisywały emocje do odpowiedniego koloru: red – angry, yellow – happy,…