Drogi Użytkowniku,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu informacji takich danych w UE (RODO)informujemy:

  1. Administratorem Twoich danych jest Przedszkole im. św. Jana Pawła II prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety z siedzibą w Lesznie, przy ul. Niepodległości 37.
  2. W Przedszkolu powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD) – dane kontaktowe: ido@elzbietanki.pl.
  3. Dane są przetwarzane są w celach statystycznych.
  4. Dane nie są udostępniane nikomu.
  5. Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.
  6. Dane nie są poddawane zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.
  7. Administrator nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.