04.03.2024 – 22.03.2024 do 15:00Złożenie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
25.03.2024 – 15.04.2024Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
22.04.2024Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kondydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
22.04.2024 – 26.04.2024 do 15:00Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
30.04.2024Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

03.06.2024 – 07.06.2024Złożenie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie prze kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1.06.2024 – 21.06.2024Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów powierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
24.06.2024Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
24.06.2024 – 26.06.2024Potiwerdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
28.06.2024Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych