24 kwietnia Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia, która dostępna będzie w siedzibie placówki.
Od tego dnia do 28 kwietnia do godz. 15:00 należy dokonać w przedszkolu potwierdzenia przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

DO POBRANIA:

Dokumenty obowiązkowe:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka

2. Klauzula informacyjna

3. Oświadczenie o wychowywaniu kandydata

4. Oświadczenie o zatrudnieniu

Dokumenty dodatkowe:

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny

2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Powyższą dokumentację, podpisaną przez oboje rodziców, należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@pjp2.pl lub złożyć osobiście w przedszkolu do 24 marca w godzinach 7:30 – 15:30. Wszelkie informacje dotyczących rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu (65) 520 56 36 lub osobiście w placówce w godzinach 7:30 – 15:30.