Img 9863

Sprzątanie Świata

Kolejnym działaniem ekologicznym w ramach projektu ekologicznego: „Przedszkolak – ekologiem: śladami św. Franciszka z Asyżu” – był udział całego przedszkola w akcji Sprzątania Świata, której celem jest promowanie od najmłodszych lat zasad dbania o środowisko. Dzieci z chęcią i radością włączyły się do akcji by posprzątać „Naszą Planetę Ziemię”. Przedszkolaki wyruszając na akcję otrzymały rękawiczki i worki na śmieci. Każda grupa przedszkolna otrzymała podziękowania i dyplom: „Jestem przedszkolakiem odpowiedzialnym za środowisko”. Zdobyte doświadczenia dzieci podczas udziału w akcji Sprzątanie Świata zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami. Pamiętajmy jednak, aby dbać o nasze środowisko każdego dnia.

Podobne wpisy